עמוד:260

שאלה 7 . 3 א . עקבו אחר ביצוע התכנית הרשומה להלן . רשמו את תוכן המחסנית ותוכן אוגר SP בכל הוראה ואת ערכם של b-1 a בסיום התכנית . . MODEL SMALL . CODE b DW 5678 h aDW 1234 h . DATA . STACK 100 h pop [ bx + 2 ] pop [ bx ] lea bx , a push b push a mov ds , ax mov ax , @ DATA start : סיום תכנית END start int 21 h mov ax , 4 c 00 h . n השתמשו בעקרון המודגם בסעיף א וכתבו תכנית שתהפוך את המחרוזת strl בת 4 תווים מטיפוס מילה . שאלה 7 . 4 כתבו קטע של תכנית שיחליף בין ערכיהם של האוגרים DX , CX , BX , AX כך שערכו של AX יוחלף עם , BX ערכו של CX יוחלף עם . DX השתמשו במחסנית לביצוע הפעולות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר