עמוד:251

הגדרת הפרוצדורה ; initData END start initData ENDP ret mov ds , ax mov ax , @ DATA initData PROC חזרה מפרוצדורה ; סוף הגדרת הפרוצדורה ; בתכנית זו , הפרוצדורה נרשמה בסיום התכנית , לאחר ההוראות שסיימו את ביצועה והחזירו את הבקרה למערכת ההפעלה . קוד הפרוצדורה תחום בין שתי הנחיות אסמבלר : . initData ENDP-1 initData PROC הפרוצדורה היא חלק מהתכנית כולה ובהתאם מאוחסנת גם היא במקטע הקוד . כאשר מריצים את התכנית שבדוגמה , 7 . 1 ההוראה הראשונה שמתבצעת היא ההוראה שמזמנת את הפרוצדורה , כלומר ההוראה . initData call . לאחר ביצוע הוראה זו , מתבצעות ההוראות של גוף הפרוצדורה כלומר ההוראות ; mov ds , ax mov ax , @ DATA חזרה מפרוצדורה ret ; לאחר ביצוע ההוראה השלישית , ההוראה , ret הביצוע ימשיך מההוראה העוקבת להוראה שזימנה את הפרוצדורה , כלומר מההוראה mov ax , 4 c 00 h תכנית זו כוללת שתי הוראות חדשות : א . ההוראה CALL זימון הפרוצדורה מתבצע על-ידי הוראה מיוחדת אופרנד CALL שמשמעותה ו עבור לביצוע הפרוצדורה עליה מצביע האופרנד , תוך שמירת כתובת ההוראה אליה יש לחזור לאחר סיום הפרוצדורה . כפי שנראה בהמשך ( וזה מה שמבדיל הוראה זו מהוראת , ( JMP האופרנד מכיל את שם הפרוצדורה שהיא תווית המוצמדת להוראה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר