עמוד:245

6 . 9 . 2 עיבוד מערך דו-נזמדי שיטת מיעון אינדקס-בסיס מאפשרת גמישות רבה יותר מאשר שתי שיטות הטיעון הקודמות , כי אפשר לשנות בה את ערך אוגר הבסיס או את ערך אוגר האינדקס או את שניהם גם יחד . שיטה זו מאפשרת לעבד מבני נתונים שיש להם שני מצינים כמו מערך דו-ממדי או רשומה שמכילה שדות שהם מערכים . בסעיף נציג כמה תכניות לדוגמה , ונראה איך הן מעבדות מערך דו-ממדי . דוגמה 6 . 7 נכתוב תכנית שתגדיר מערך דו-ממדי שיש בו 5 שורות ו10- עמודות , ותאתחל את איברי המערך לסדרת המספרים הזוגיים , החל מ .... , 6 , 4 , 2 , 0- וכך הלאה . . STACK 100 h . MODEL SMALL הגדרת קבועים ; . DATA COLUMN EQU 10 ROW EQU 5 הגדרת מערך דו-ממדי mov ds , ax mov ax , @ DATA start : . CODE a DB ROWxCOLUMN dup (?) ; 5 x 10 אתחול אוגרי עזר ; איבר בסדרה ; mov al , 0 מצביע לאיבר again : mov si , 0 ; לכל איבר במערך עליו מצביע BX החל מ0- ועד ROWxCOLUMN בצע add al , 2 mov a [ si ] , al ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר