עמוד:241

הכתובת במיעון בסיס מחושבת כסכום של : ההעתק + אוגר הבסיס = כתובת תא בזיכרון לדוגמה , נציג כמה הוראות בשיטת מיעון זו roffl איבר שכתובתו האפקטיבית היא BX-3 לאוגר ; AX חבר את האיבר שההיסט שלו מתחילת מערך a הוא BX לאוגר ; AX מנקודת מבטו של מתכנת , אין הבדל מהותי בין מיעון אינדקס ישיר לבין מיעון בסיס ובמקרים מסוימים מתייחסים לשתי השיטות הללו בשם מיעון אינדקס ישיר . גישה לשדות רשומה במיעון בסיס שיטה מיעון זו נוחה כדי לגשת לשדה ברשומה ( או למבנה . ( במערך בו כל האיברים הם מאותו טיפוס , ולכן נוח להחזיק את המציין לאיבר באוגר מצביע ולחשב את האיבר הבא על-ידי תוספת ( או חיסור ) של גודל האיבר במערך . ברשומה , לעומת זאת , כל שדה יכול להיות מטיפוס שונה , לכן ביצוע חישוב על אוגר אינדקס לא יעיל . הפעולות שנצטרך לבצע בשיטת מיעון בסיס , כדי להצביע על שדה ברשומה , הן ! א . אוגר הבסיס יצביע על הכתובת של השדה הראשון ברשומה ו ב . ההעתק יציין את ההיסט של שדה מסוים מתחילת הרשומה . לדוגמה , נשתמש ברשומת פריט שהגדרנו בסעיף , 6 . 1 וכדי להעתק את כמות הפריט שמכילה הרשומה הראשונה לאוגר , AL נרשום את ההוראות האלה lea bx , pi ; mov al , [ bx + 2 ] דוגמה 6 . 6 נכתוב תכנית מלאה , שתסכם את כמות הפריטים שיש בשתי רשומות הפריט . STACK 100 h . MODEL SMALL 1 הגדרה על מבנה רשומת פריט ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר