עמוד:237

6 . 7 . 2 גישה לאיברי מערך חד-מבזדי נציג כעת כיצד משתמשים בשיטת מיעון זו כדי לטפל במערך חד-ממדי . כדי לגשת לאיבר במערך , עלינו לרשום את הנתונים אלה : א . ההעתק מציין את כתובת תחילת המערך ; ב . אוגר האינדקס , המציין את מרחק האיבר מתחילת המערך , מחושב כך ו מספר איבר גודל טיפוס איבר כאשר המציין לאיבר הראשון במערך הוא . 0 נרשום כמה דוגמאות : א . כדי להעתיק את האיבר הרביעי במערך , a שאיבריו הם מטיפוס בית , לאוגר , AL נרשום : mov al , a [ si ] mov si , 3 ב . באופן דומה , כדי להעתיק לאוגר AX את האיבר הרביעי במערך , a האיבר , a [ 3 ] שאיבריו הם מטיפוס מילה , נרשום mov ax , a [ si ] mov si , 2-3 ג . נעתיק את האיבר השני ממערך , a שאיבריו הם מטיפוס בית , ונשים אותו באיבר השלישי , כלומר , נבצע את ההשמה הזו ו a [ 3 ] <— a [ 2 ] כדי לבצע זאת נרשום את ההוראות האלה ו SI מצביע על האיבר השני prwn mov si , 1 ; את האיבר השני לאוגר mov al , a [ si ] ; AL חשב את הכתובת של האיבר השלישי inc si ; העתק את אוגר AL לאיבר השלישי ; mov a [ si ] , al

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר