עמוד:235

6 . 7 מיעון אינדקס ישיר ( Direct Indexed Addressing ) 6 . 7 . 1 רישום אופרנד שיטת מיעון אינדקס ישיר בשיטת מיעון אינדקס ישיר , הכתובת האפקטיבית של נתון מתקבלת על-ידי חיבור של ההעתק הרשום בהוראה לערכו של אוגר מצביע ו העתק + אוגר מצביע = כתובת תא בזיכרון מוקצה מקום בזיכרון למשתנה p שהוא מטיפוס מילה והוא מאותחל לכתובת אפקטיבית של משתנה . a בדוגמה שתיארנו נניח כי הכתובת האפקטיבית של a היא , 0000 ולכן p מאותחל לערך זה . נציג כעת סדרת הוראות בהן נשתמש במצביע לביצוע מספר פעולות : א . כדי להשתמש במצביע , עלינו להעתיק את המצביע לאוגר מצביע . נרשום את ההוראה : mov bx , p ; bx = p ב . כעת נשתמש בהצבעה כדי להעתיק את תוכן המשתנה a למשתנה mov x , al ; x = a mov al , [ bx ] ; al = OACh : . x ג . כדי שמצביע q יצביע על אותו משתנה עליו מצביע ק , נרשום את ההוראה ו mov q , bx ; q = p = 0001 rtNU ] 6 . 9 א . האם ביצוע ההוראה הבאה תקין . ? [ ק ] ^ mov אם לא , הסבירו מדוע ? ב . כתבו הוראות כך שמשתנה q יצביע על כתובת תא בזיכרון שעוקבת לכתובת עליה מצביע ק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר