עמוד:222

מיעון ישיר שבו אחד מהאופרנדים הוא משתנה בזיכרון , לדוגמה 1 l mov al , var בחירת שיטת המיעון משפיעה לא רק על אופן הגישה לנתון , אלא גם על אורך הוראת המכונה ועל משך הזמן הדרוש לביצועה . בסעיף זה נציג בצורה מופשטת את המכניזם שגורם לכך . אורך הוראת המכונה נקבע על-ידי האסמבלר , בתהליך התרגום של כל הוראה בשפת אסמבלי להוראה בשפת מכונה . לדוגמה : ההוראה mov al , ah מתורגמת להוראת המכונה , 8 AC 4 h ואילו ההוראה , mov al , x כאשר ההיסט של משתנה * הוא , 0 מתורגמת להוראת מכונה . AOOOOOh במעבד 8086 האורך של הוראת מכונה נע בין בית אחד לשישה בתים והוא תלוי בסוג ההוראה ובשיטת המיעון שבה אנו משתמשים . בדרך-כלל , אם ההוראות כוללות אופרנדים המציינים גישה לזיכרון , הן ארוכות יותר מאשר הוראות שמבצעות את אותה פעולה ובהן האופרנדים הם אוגרים . לדוגמה : אורך ההוראה mov ax , lOOOh הוא שלושה בתים , ואילו אורך ההוראה , mov x , lOOOh כאשר x הוא משתנה מטיפוס מילה , הוא 6 בתים . זמן ביצוע ההוראה מושפע מגורמים רבים , ביניהם אורך ההוראה וסוג הפעולה . כדי להבין עיקרון זה נחזור ונתאר את המחזור הבאה-וביצוע של הוראה , הכולל את הפעולות האלה ! . 1 קריאת ההוראה לביצוע וקידום מצביע ההוראות . 2 ; ( IP ) פענוח ההוראה ; . 3 קריאת אופרנדים המאוחסנים בזיכרון ( במידת הצורך . 4 : ( ביצוע ההוראה ; . 5 אחסון התוצאה . הפעולות 3-1 מתארות את תהליך ההבאה , והפעולות 5-4 מתארות את תהליך הביצוע . זמן הקריאה של ההוראה ( פעולה ( 1 תלוי באורכה , כי בכל גישה לזיכרון , מעבד 8086 יכול לקרוא רק מילה אחת . כאשר אורך ההוראה הוא 2 בתים , תידרש גישה אחת לזיכרון ( כפי שתיארנו בפרק הראשון , ( וכאשר אורך ההוראה הוא 6 בתים , יידרשו שלוש גישות כדי לקרוא את ההוראה מהזיכרון אל המעבד . בגלל מגבלות חומרה , זמן התגובה של יחידת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר