עמוד:212

אתחול סגמנט נתונים ; אתחול משתנים ; מונה לולאה ; CF < - OAh מונה מספר התכניות שנצפו ; BL <— 0 טופס של צופה ; AX <— 02 A 3 h סובב ימינה את ; AX אם CF < -0 דלג ; next ^ תכנית נצפית על-ידי הצופה ; until CL +-0 ; BL < - BL + 1 ; CF <— 1 עדכון מונה לולאה «— CL - 1 ; CL אם CL > 0 חזור ; סיום התכנית ; שאלה 5 . 30 ניתן לשפר את התכנית המוצגת בדוגמה 5 . 17 אם נשנה את הוראת הסיבוב ונשתמש בהוראת הזזה ובהתאם נשנה את תנאי היציאה מהלולאה . להלן קטע קוד לאחר ביצוע השינויים . א . רשמו מהו התנאי לסיום הלולאה והסבירו את הקשר של התנאי להוראת SHL בה השתמשנו ( במקום . ( ROR

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר