עמוד:191

מספר סיבית : תוכן האוגר AL מסיכה התוצאה של ההוראה and al , OFh שאלה 5 . 23 בדקו את תוצאת המיסוך באיור 5 . 5 כאשר ערכו של AL הוא א . OAFh ב . 96 h נדגים את השימוש בפעולת מיסוך עם הוראת AND כדי לפתור את בעיית השידוכים . דוגמה 5 . 14 כל לקוח חדש במשרד שידוכים ממלא טופס בקשה בו הוא מסמן את התכונות המבוקשות בבן הזוג מתוך רשימה של 8 תכונות אפשריות . לכל תכונה מסמן הלקוח 1 אם חשוב שלבן הזוג שלו תהיה תכונה זו ; אחרת הוא מסמן . 0 במשרד בודקים את טופס הבקשה שלו מול הטפסים האישיים שמלאו לקוחות אחרים הרשומים במאגר של המשרד . התאמה מלאה קיימת אם כל התכונות שסימן הלקוח החדש ב1- וכל התכונות שסימן 0 בטופס הבקשה , קיימות גם בטופס הפרטים האישיים של בן זוג פוטנציאלי . התאמה חלקית מתקיימת אם כל התכונות שסימן הלקוח כ1- קיימות בבן הזוג , ושאר התכונות שהלקוח סימן ב0- יכולות להתקיים או לא להתקיים בטופס הפרטים האישיים של בן הזוג הפוטנציאלי . כפלט יש לשים באוגר BL את הערך 1 אם יש התאמה מלאה , 2 אם יש התאמה חלקית ובכל מקרה אחר את הערך . 0 לדוגמה , אם בטופס הבקשה רשם הלקוח שתכונות מס : 6 , 4 r ו7- חשובות ( מסומנות כ , ( 1- ובטופס בן הזוג הפוטנציאלי שנבדק רשום שהוא בעל התכונות 6 , 4 , 2 , 1 ו , 7- אזי יש התאמה חלקית . איור 5 . 10 מיסוך אוגר AL עם המסיכה OFh

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר