עמוד:190

בשפת אסמבלי ההוראה AND מבצעת את הפונקציה הלוגית AND בין סיביות של שני אופרנדים : אופרנד מקור , אופרנדיעד AND ומשמעותה היא ו אופרנד מקור AND אופרנד יעד <— אופרנד יעד נדגים את פעולת AND בקטע התכנית שלהלן י and bl , cl mov bl , 5 Bh mov cl , 7 Ah כדי לחשב את ערכו הסופי של , BL נציג , זו מול זו , את תבנית הסיביות של האוגרים , BL ^ CL המשתתפים בהוראה . AND 5 . 6 . 2 מיסוך אחד השימושים החשובים בהוראות לוגיות הנכתבות בשפת אסבמלי הוא ביצוע מיסוד , כלומר - התייחסות רק לחלק מהסיביות של האופרנד . לביצוע פעולת המיסוך עלינו להגדיר באופרנד המקור ערך הנקרא "מסיכה" . ( Mask ) ביצוע פעולת מיסוך בעזרת פעולת , AND קובעת חלק מהסיביות של אופרנד היעד לערך 0 ואינה משנה את שאר הסיביות . לדוגמה נבצע פעולת מיסוך על אוגר AL בה נאפס את מחצית הבית העליון של האוגר . כדי לבצע פעולה זו נבחר מסיכה שערכה OFh ונרשום את ההוראה and al , OFh האיור הבא מדגים את פעולת המיסוך בין המסיכה ואתר AL שמכיל ערך כלשהו ולכן כל סיביותיו מסומנות כ \ - ( כלומר , הן יכולות 0 או . ( 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר