עמוד:189

מבחינת זיכרון ייצוג זה הוא חסכוני יותר משום שאנו "אורזים" את כל המידע במילה אחת . כמו כן על-ידי השוואה פשוטה ניתן לבדוק אם אדם ניחש את ארבעת המספרים ואם לאו . שימו לב , בבעיות מסוג זה , אנו מעוניינים במידע על מיקום סיבית , ולערך של המספר עצמו ( בדוגמה הוא ( 2290 h אין משמעות . בשפת אסמבלי קיימות ארבע הוראות לוגיות . . AND , OR , XOR , NOT ? לכל ההוראות הלוגיות , מלבד הוראה , NOT יש שני אופרנדים : אופרנד מקור ואופרנד יעד , שיכולים להיות אחד מהצירופים המתוארים בטבלה . 5 . 3 הפונקציה הלוגית מתבצעת בין כל אחת מהסיביות של אופרנד המקור לבין הסיביות התואמות להן באופרנד היעד . שני האופרנדים בהוראה יכולים להיות ברוחב בית או ברוחג מילה , ובלבד שיהיו בעלי רוחב זהה . הדגלים המושפעים מהוראה זו הם : . SF , ZF , PF מאחר שגודל הנתון לא משתנה , הדגלים CF ו 0 ^ נקבעים לערך . 0 דגל AF אינו מושפע מביצוע ההוראה . 5 . 6 . 1 הפונקציה "וגם " AND - הפונקציה הבוליאנית "וגם , " או באנגלית , AND מקבלת כקלט שתי סיביות x , y והפלט הוא הערך '' אמת '' אם ערכי שני האופרנדים הם "אמת . " לעיתים נהוג לסמן פעולה זו באמצעות הסימן "x" ( בדומה לפעולת כפל . ( נרשום טבלת אמת של פעולת ; x AND y נשתמש בערכים 1 ו0- במקום "אמת" ו " - שקר" בהתאמה , כדי להתאים את הערכים לערכים בהם נשתמש בהמשך בתכנות בשפת אסמבלי : איוי 5 . 9 טבלת האמת של פעולת AND

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר