עמוד:185

5 . 5 . 2 הוראות חילוק באופן דומה להוראות כפל , קיימות שתי הוראות חילוק ? חילוק עם מספרים בלתי מכוונים div וחילוק עם מספרים מכוונים . idiv . N חילוק של מספרים בלתי מכוונים ( Division ) DIV - אופרנד מקור DIV ב . חילוק של מספרים מכוונים ( Integer DIVison ) IDIV - אופרנד מקור IDIV אופרנד המקור מכיל את המחלק והוא יכול להיות מטיפוס בית ובמקרה כזה המחולק הוא אוגר . AX התוצאה של החישוב נשמרת באוגר - AX מטיפוס מילה , כאשר אוגר AL מכיל את המנה ואוגר AH מכיל את השארית : לדוגמה KB ; ; cl < - OCh שארית , ah = lid מנה ; ax <— ax / cl , al = 20 d mov cl , OCh mov ax , OFBh div cl כאשר אופרנד המקור - המחלק - הוא מטיפוס מילה , המחולק גם כן מטיפוס מילה והוא מאוחסן באוגר . AX התוצאה נשמרת בשני אוגרים , אוגר AX מכיל את המנה ואוגר DX מכיל את השארית : איור 5 . 5 חילוק מספרים מטיפוס בית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר