עמוד:175

דוגמה 5 . 10 הדוגמה הבאה מתארת שימוש בהוראות הקפיצה המותנות למימוש מבנה מותנה " אם ... אזי ; " ... נניח כי m-7 a , b הם משתנים בלתי מכוונים מטיפוס בית . ברצוננו לכתוב בשפת אסמבלי את התנאי המתואר בפסאודו-קוד הבא : a = b ON אזי m <— m + 1 אחרת m <— m- 1 סיום אם כעת נרשום את ההוראות המתאימות בשפת אסבמלי cmp al , b ; al-b mov al , a ; al <— a yap inc m ; m- <— m + 1 jne doActionl ; if aob then jump doActionl לסיום התנאי לתווית DTD doActionl : dec m ; m <— m- 1 jmp continue ; continue התנאי והמשך התכנית ; continue : שאלה 5 . 17 א . האם ניתן להחליף את הוראת הקפיצה המותנית , JNE בהוראה ? JNZ ב . כתבו את קטע התכנית מחדש , אך במקום ההוראה JNE השתמשו בהוראה . JE ג . האם לדעתכם עדיף להשתמש בהוראה JE ולא בהוראה JNE למימוש קטע קוד זה ? הסבירו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר