עמוד:170

ביצוע תכנית בה שתי הוראות קפיצה יארך זמן רב יותר מאשר תכנית בה הוראת קפיצה אחת , ולכן נעדיף בבעיות דומות להשתמש במבנה המתואר בקטע קוד מס . . 2 הביצוע של הוראת קפיצה מותנית דומה לאופן הביצוע של הוראת קפיצה בלתי מותנית , אך ביצוע הוראת קפיצה מותנית עשוי לשנות את ערכו של אוגר IP בשלב הביצוע או לא , בהתאם לתנאי , בעוד שביצוע הוראת קפיצה מותנית משנה בהכרח את ערכו של אוגר IP בשלב הביצוע ( אלא אם כן הכתובת המצוינת בהוראת הקפיצה הבלתי מותנית זהה לכתובת ההוראה הבאה אחריה . ( שאלה 5 . 13 ציירו את מצב אוגרי המעבד בשלב הבאה ובשלב הביצוע של הוראת JNS doNothing בקטע קוד מס . 1 . הניחו כי ערכו של . 0 הוא . 10 שאלה 5 . 14 האם ניתן בקטע קוד מס . 2 להוריד את ההוראה sub ולרשום את ההוראות הבאות י jnz doNothing x neg המשך התכנית ; doNothing : אם לא הסבירו מדוע . הוראות קפיצה מותנות נוספות , השימושיות בעיבוד של מספרים מכוונים , והוראות קפיצה מותנות , השימושיות בעיבוד של מספרים בלתי מכוונים מתוארות בטבלה . 5 . 7 בהוראות המעבד בודק דגלים שבאמצעותם ניתן לממש את ששת היחסים הלוגיים : גדול , קטן , שווה , גדול או שווה , קטן או שווה ושונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר