עמוד:168

כדי להשתמש בהוראת קפיצה מותנית עלינו תחילה לבצע הוראה שתשפיע על הדגל המתאים . נדגים זאת על-ידי חישוב ערך מוחלט של מספר מכוון . דוגמה 5 . 7 חישוב ערך מוחלט נרשום תחילה אלגוריתם מתאים לחישוב ערך מוחלט של מספר מכוון אותו אנו מסמנים ב -. \ - אם \< 0 אזי x- ( -x ) סיום-אם כדי לבדוק אם המספר שלילי אנו יכולים להשתמש בדגל הסימן SF המושפע מערך הסיבית המשמעותית ביותר במספר , היא סיבית הסימן . כדי שדגל הסימן יעודכן בהתאם לערך סיבית הסימן של המשתנה , x עלינו תחילה לבצע פעולה אריתמטית כלשהי שתשנה את דגל הסימן בהתאם לערך המספר . x הפעולה המתאימה בבעיה זו היא חיסור , x-v 0 כלומר . x-0 : לאחר חישוב זה , דגל הסימן ישתנה בצורה הבאה ו טבלה 5 . 6 הוראות קפיצה מותנות המותנות במצב דגל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר