עמוד:165

דוגמה 5 . 6 נתון קטע של תכנית בו ארבע הוראות ועלינו לחשב מה יהיה ערכו של al בסיומו . next : add al , 3 Oh add al , 12 h jmp next mov al , 3 h פתרון בקטע זה רשמנו הוראת קפיצה בלתי מותנית בה התווית בשם next המוצמדת להוראה הרביעית . כלומר לאחר שתתבצע ההוראה השניה ( היא הוראת הקפיצה הבלתי מותנית , ( ההוראה הבאה לביצוע תהיה ההוראה הרביעית ולא ההוראה השלישית . לכן בסיום הקטע ערכו של אוגר al יהיה : al = 3 h + 3 Oh = 33 h נעקוב אחר מחזור ההבאה-ביצוע של הוראת הקפיצה הבלתי מותנית בעזרת איור המתאר את מצב האוגרים והזיכרון . בסיום שלב ההבאה של ההוראה jy w , 1 jmp next באיור 5 . 2 א' אוגר IP מכיל את כתובת ההוראה החמישית , כלומר את הכתובת . 0009 לאחר שלב הביצוע ערכו של IP משתנה שוב והפעם מושמת בו הכתובת של ההוראה אליה הוצמדה התווית , next כלומר ההוראה שבכתובת OOOAh איוו 5 . 2 א מצב הזיכרון והאתרים לאחר סיום שלב ההבאה של ההוראה jmp next

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר