עמוד:156

ג . דגל הסימן ( SF ) דגל הסימן מסמן אם המספר המכוון הוא חיובי או שלילי וערכו נקבע על פי האלגוריתם הבא : אם הסיבית המשמעותית ביותר בתוצאה היא 1 אזי SF = 1 אחרת SF = O דגל הסימן שימושי כאשר אנו מבצעים פעולה אריתמטית עם מספרים מכוונים . במקרה כזה , אם ערכו של דגל הסימן הוא , 1 הדבר מצביע על כך שהתוצאה שלילית ואם ערכו הוא 0 אז התוצאה חיובית . נדגים את השימוש במספרים מכוונים לכתיבת תכנית לחישוב מפלס מי הכנרת . | דוגמה 5 . 3 יש לכתוב קטע של תכנית המחשב את גובה מפלס מי הכנרת כיום . ידוע כי הקו האדום העליון של מפלס הכנרת נקבע ל208- מטר . בינואר 2003 נמדד גובה המפלס והוא עמד על 214 מטר ( שהוא נמוך מהקו האדום העליון , ( ומאז ועד היום עלה המפלס ב5- מ . ' התכנית תחשב : א . את גובה מפלס מי הכנרת היום . ב . כמה מטרים חסרים מהמפלס היום כדי שהמפלס יעמוד על הקו האדום ? פתרון תחילה נגדיר את המשתנים הדרושים לאחסון גובה המפלס הנוכחי והקו האדום . נזכור כי תחום המספרים המכוונים שניתן לאחסן בבית הוא בין + 127 לבין ,-128 ולכן כדי לאחסן את הנתונים על מפלס מי הכנרת נגדיר משתנים מטיפוס מילה 1 redLine DW 208 ; redLine = 0 FF 30 h waterLevel DW 214 ; waterLevel = 0 FF 2 Ah . DATA האסמבלר ממיר את המספרים השליליים ומייצג אותם בשיטת המשלים לשתיים . כעת נרשום בטבלה 5 . 4 את ההוראות לביצוע החישובים ונתאר את מצב הדגלים לאחר ביצוע החישוב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר