עמוד:152

שאלה 5 . 6 א . שנו את הגדרת המשתנים שבתכנית שהוצגה בדוגמה 5 . 1 והגדירו אותס במשתנים מטיפוס מילה עם הערכים התחיליים הבאים ו c = 78 d b = 201 d a = 172 d שנו את ההוראות המתאימות , הריצו את התכנית , ובדקו אם תוצאת החישוב תקינה . ב . מבלי לשנות את התכנית שבסעיף א , ' אתחלו את המשתנים לנתונים חדשים כך שחישובם יגרום לגלישה . רשמו מה הנתונים שבחרתם ורשמו את החישובים שהובילו לתוצאה שהתקבלה . 5 . 3 . 3 השפעת ביצוע הוראות SUB-1 ADD על אוגר הדגלים כאשר המעבד מבצע הוראות חיבור וחיסור הוא לא רק מבצע את החישוב עצמו אלא גם מעדכן את דגלי המצב שבאוגר הדגלים בהתאם לתוצאה שהתקבלה . באמצעות אוגר הדגלים אנו יכולים למשל להבחין כי תוצאת חישוב אריתמטית "גלשה" מהתחום של טיפוס אופרנד היעד , או שתוצאת החישוב היא אפס . נזכור כי אוגר הדגלים הוא אוגר בן 16 סיביות , והמעבד 8086 מגדיר 9 סיביות מתוכן כשכל סיבית משמשת בתפקיד של דגל המציג מצב מסוים שהתקבל כתוצאה מביצוע הוראה . תוכן אוגר הדגלים יכול להשתנות בשני מקרים . הוא משתנה על-ידי המעבד , כפי שנתאר בסעיף זה , בהתאם לתוצאה שהתקבלה מביצוע הוראה . כאשר המתכנת משתמש בהוראות מיוחדות , אותן נתאר בהמשך , ותפקידן לקבוע את הדגלים לערך מסוים . לא כל ביצוע הוראה בשפת אסמבלי משפיע על הדגלים , ולכל הוראה יכולה להיות השפעה שונה . כך לדוגמה , ביצוע הוראות חיבור וחיסור משפיע על מצבם של חלק מהדגליס , אך ביצוע הוראות העברה כמו XCHG-1 MOV אינו משנה את מצב הדגלים . יצרן של מעבד מגדיר לכל הוראה והוראה את הדגלים שיושפעו מביצועה ואת התנאים שבהם מתרחש השינוי . בסעיף זה נתמקד בדגלים המושפעים מהוראות חיבור וחיסור , SUB-1 ADD ובהמשך נוסיף לכל הוראה שנתאר את הדגלים המושפעים מביצועה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר