עמוד:127

אתחול אוגר מקטע הנתונים ; חיבור המספרים ; ; sum = ax ; ax = a + b ; ax = a סיום התכנית והחזרת הבקרה למערכת ההפעלה ; כאמור , כל תכנית בשפת אסמבלי מכילה שני סוגים של הוראות ו הוראות ביצוע השייכות לאוצר הפקודות של המעבד שבו אנו משתמשים . הוראות אלה מתורגמות על-ידי האסמבלר לשפת מכונה , והן מתבצעות בתהליך ההבאה-ביצוע שתואר בפרק הראשון . הנחיות אסמבלר המכילות הגדרות הקובעות את ארגון הזיכרון , הגדרת המשתנים ונתונים נוספים שמגדירים את הסביבה . הנחיות אלה אינן מתורגמות לשפת מכונה . החלק הראשון של התכנית כולל כמה הנחיות אסמבלר המתחילות בנקודה ואחריהן רשומה ההנחיה עצמה . הנחיות אלה מגדירות את ארגון הזיכרון ו הנחיה מס 1 . . MODEL SMALL ההנחיה MODEL מתייחסת להגדרת המקטעים בזיכרון , והערך SMALL מגדיר תכנית שבה יש מקטע קוד אחד ומקטע נתונים אחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר