עמוד:126

לדוגמה , נוסיף תווית doOper להוראה : mov doOper : mov ax , bx בהמשך נרחיב על השימוש בתווית לביצוע מבני בקרה . . 2 השדה השני הוא קוד פעולה של אופרטור הרשום כשם מנמוני 10 ) ו 01 ןז 111 « ז ( 1 המתאר את הפעולה , כגון . ADD , CMP , MOV זהו השדה היחיד , מבין ארבעת השדות , שחייב להופיע בכל הוראה בשפת אסמבלי . . 3 השדה השלישי הוא שדה האופרנדים ( operands ) שמכיל את הארגומנטים עליהם מתבצעת ההוראה ; אופרנד יכול להיות י נתון , אוגר או משתנה בזיכרון . במעבד 8086 הוראה יכולה לכלול אופרנד אחד או שניים או לא לכלול שום אופרנד . . 4 השדה הרביעי מכיל הערות שאינן מיועדות לביצוע ; האסמבלר מתעלם מהן בזמן תרגום ההוראה לשפת מכונה . התו הראשון בשדה ההערה חייב להיות ( 7 ) לאחר תו זה יכולה ההערה להימשך עד סוף השורה . התו [[] יכול להופיע בכל מקום בשורה ואפילו בעמודה הראשונה ( במקרה כזה יתייחס האסמבלר לכל השורה כאל הערה . ( 4 . 4 . 2 מבנה תכנית והנחיות בשפת אסמבלי כדי להריץ את התכנית עלינו לרשום הוראות מיוחדות , בנוסף להוראות בשפת אסמבלי ; ההוראות המיוחדות יתארו , בין היתר , את המקטעים ואת המשתנים בהם נשתמש בתכנית וייסעו למערכת ההפעלה בארגון התכנית לריצה . ההוראות המיוחדות נקראות " הנחיות אסמבלר" ; ( Assembler directives ) הן אינן מתורגמות לשפת מכונה ולכן אינן משתתפות בתהליך ההבאה-ביצוע , אך בלעדיהן לא ניתן להריץ את התכנית . בסעיף זה נתאר , באמצעות תכנית לדוגמה , את המבנה של תכנית בשפת אסמבלי הכוללת את ההנחיות המינימאליות הדרושות לביצוע תכנית המחברת בין שני משתנים . בתכנית לדוגמה ההוראות ממוספרות ; הדבר נעשה כדי שנוכל להתייחס אליהן בהסברים 1 שימו לב , שכאשר כותבים תכנית בשפת אסמבלי , לא ממספרים את ההוראות . . DATA . STACK 100 H . MODEL SMALL

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר