עמוד:113

נפרט בקצרה את תפקידי האוגרים האלה : מצביע ההוראות הוא האוגר - ( Instruction Pointer ) IP הוא מצביע על כתובתו של תא בזיכרון ממנו תובא ההוראה הבאה בתכנית . בניגוד לשאר אוגרי ההצבעה , הוא אינו בשליטת המתכנת , כלומר , אי אפשר לכתוב הוראה שבה IP הוא אופרנד . מצביע המחסגית הוא האוגר - ( Stack Pointer ) SP הוא מצביע על כתובתו של תא שנמצא באיזור מיוחד של הזיכרון הנקרא מחסנית . ( stack ) על מחסנית נרחיב בפרק . 7 האוגרים - BP , Si , Dl מכילים כתובות של תאי זיכרון ומשמשים , בין השאר , כמצביעים לקבוצה של תאי זיכרון ( מערך . ( על תפקידם של אוגרים אלה נרחיב בפרק . 6 אוגר הדגלים אוגר הדגלים גם הוא בגודל של מילה , אולם להבדיל משאר האוגרים בהם מתייחסים לתוכן האוגר כמקשה אחת , באוגר הדגלים מתייחסים בנפרד לתוכן של כל סיבית יחידה . כל סיבית באוגר הדגלים נקראת "דגל , " ויש לה גם שם שבאמצעותו אפשר לפנות אליה בנפרד . במעבד 8086 מנוצלות רק תשע סיביות ( מתוך ;( 16 מחלקים אותן לשני סוגים ! דגלי המצב ( status flags ) שתפקידם לאחסן תכונות של תוצאות החישוב האריתמטי או החישוב הלוגי הנוגע להרצת התכנית בהמשך . דגלי בקרה ( control flags ) שתפקידם לבקר את אופן הפעולה של המעבד . שמות הדגלים והתכונות שהם מייצגים מתוארים בטבלה . 4 . 1 בפרקים הבאים נסביר כיצד משתמשים בדגלים . שימו לב , שהמעבד קובע את ערך דגלי המצב בהתאם לתוצאת הפעולה האחרונה שהתבצעה . קבוצת אוגרי המקטע בקבוצה זו ארבעה אוגרי מקטע : , £ &> CS , DS , SS שגודל כל אחד מהם הוא מילה . אוגרי המקטע מכילים כתובות ; המעבד משתמש בהם לחישוב הכתובת של תא בזיכרון , אליו הוא צריך לפנות כדי לקרוא או לכתוב . בסעיף הבא נרחיב את ההסבר על תפקיד אוגרי המקטע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר