עמוד:103

3 . 3 חיבור וחיסור מספרים בינאריים שלמים מכוונים בסעיף הזה נציג פעולות חיבור וחיסור של מספרים שלמים מכוונים . 3 . 3 . 1 חיבור מספרים מכותים נדגים חיבור של מספרים מכוונים ונבחן שני מקרים ן מקרה ראשון - כאשר תוצאת החיבור היא חיובית ; מקרה שני - כאשר התוצאה שלילית . בכל הדוגמאות שנביא נניח כי המספרים הבינאריים הם בני 8 סיביות ( בית . ( בכל הדוגמאות שלהלן , B-1 A מציינים את הערכים המוחלטים של המספרים , ולכן ,-B למשל , מציין מספר שלילי . נשתמש באותה שיטה גם כדי לפענח מספר שלילי המיוצג בשיטת המשלים לשתיים . לדוגמה : המשלים לשתיים של המספר a = l 1110101 הוא , 00001011 כלומר . a = 11 שאלה 3 . 11 בשאלה זו , הניחו כי אורכו של כל מספר בינארי נתון , מוגבל ל8- סיביות בלבד . א . חשבו את המשלים לשתיים של המספרים הבאים t ( 110110101 2 »> 01011011 2 ( 2 ) 10111001 2 ( 1 ומצאו את הייצוג העשרוני של כל מספר . ב . מהו המשלים לשתיים של המספר ? 00000000 ג . חשבו , איזה מספר עשרוני מכוון מייצג המספר הבינארי ? 11111111 ואיזה מספר עשרוני בלתי מכוון הוא מייצג ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר