עמוד:90

שאלה 3 . 3 א . לתוצאת החיבור של שני מספרים בינאריים הקצו יחידת אחסון מטיפוס מילה . תנו דוגמה לשל שני מספרים שסכומם גורם לגלישה . ב . האם בחיבור שני מספרים תיתכן גלישה מעבר לסיבית התשיעית ? הסבירו את תשובתכם . חיסור בינארי נציג כעת את ההסבר על פעולת חיסור של שני מספרים בינאריים a , b עבור המקרה שבו המחוסר ( a ) גדול או שווה למחסר , ( b ) כלומר a > b ( ולכן התוצאה המתקבלת חיובית . ( ונדחה את הדיון במקרה שבו המחוסר קטן מהמחסר , כלומר a < b ( ולכן התוצאה המתקבלת היא שלילית . ( נדחה את הדיון במקרה הזה לסעיף שבו נסביר כיצד מיוצגים מספרים שליליים במחשב . תחילה , ננתח דוגמה של פעולת חיסור עשרונית ונשתמש באותו עיקרון לחיסור של מספרים בינאריים הפעולות שאנו מבצעים הן : א . בשלב הראשון אנו מפחיתים את ספרת היחידות של המחסר מספרת היחידות של המחוסר 9-5 = 4 ? . ב . בשלב השני אנו מפחיתים את ספרת העשרות של המחסר מספרת העשרות של המחוסר , כלומר : . 2-4 כיוון שפעולה זו אינה אפשרית , אנו לווים 10 מספרת המאות של המחוסר ומבצעים את החישוב . 12 - 4 = 8 לאחר שלווינו 10 מספרת המאות של המחוסר , ספרת המאות שלו תהיה . 2 נוכל לרשום את התרגיל בצורה הזו ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר