עמוד:79

אפשר להתייחס למילה כאל יחידת זיכרון אחת המכילה שני בתים . במקרה כזה , הסיביות שמיקומן 0 עד 7 הן הבית התחתון ( L . O . byte - Low Order byte ) של המילה והסיביות שמיקומן מ8- עד 15 הן הבית העליון שלה ( H . O . byte - High Order byte ) שאלה 2 . 27 עבור מספרים שלמים , ללא סימן , רשמו את הערך הנמוך ביותר ואת הערך הגבוה ביותר שאפשר לרשום באמצעות מילה בת 16 סיביות - בשיטה הבינארית , בשיטה האוקטלית ובשיטה ההקסדצימלית . ג . מ > לה כפולה ( Double Words ) מילה כפולה היא יחידת זיכרון המכילה 32 סיביות . מספר המספרים השלמים , ללא סימן , שאפשר לייצג במילה כפולה , הוא 2 = 4 , 294 , 967 , 296 כאשר הערך העשרוני הנמוך ביותר הוא 0 והערך העשרוני הגבוה ביותר הוא . 4 , 294 , 967 , 295 באופן דומה למילה , ניתן להתייחס למילה כפולה כאל יחידת זיכרון המכילה שתי מילים , כאשר הסיביות שמיקומן 0 עד 15 הן המילה הנמוכה במילה הכפולה והסיביות שמיקומן מ16- עד 31 הן המילה העליונה במילה הכפולה . שאלה 2 . 28 עבור מספרים שלמים , ללא סימן - רשמו את הערך הנמוך ביותר ואת הערך הגבוה ביותר שאפשר לרשום באמצעות מילה כפולה , בשיטה הבינארית , בשיטה האוקטלית ובשיטה ההקסדצימלית . איור 2 . 5 מילה כפולה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר