עמוד:69

להלן דוגמאות המציגות מספרים בינאריים בצורה מנורמלת ; המספר הבינארי 1100 יוצג כך 1 . 1 x 2 3 המספר הבינארי 10 יוצג כך 1 . 0 x 2 ' המספר הבינארי 11100 . 001 יוצג כך 1 . 11 0000 1 x 2 למעשה בייצוג מספר בצורה מנורמלת , אנו יכולים להניח כי הספרה הראשונה היא תמיד 1 ( חוץ מהמספר אפס אותו נציג בהמשך ) ואחריה יוצג שבר , לכן אין צורך לרשום את הספרה הראשונה במנטיסה ולהניח את קיומה . לדוגמה במקום להציג 17 בצורה מנורמלת כ- , 1 . 0001 נרשום רק . 0001 2 כך ניתן לחסוך סיבית נוספת בייצוג של המנטיסה . הנה כמה דוגמאות נוספות לייצוג של מספרים בשיטה זו ו א . המספר העשרוני 85 . 75 כמספר בשיטת הנקודה הצפה 1 תחילה נמיר את הערך 85 . 75 למספר בינארי ונקבל ו 85 . 75 = 1010101 . 11 2 נציג את המספר בצורה מנורמלת : . 1010101 . 11 I . = 010101 I l x 2 6 אנו יכולים 2 2 להסתפק בשבר ולרשום את המנטיסה כך 2 . 01010111 ; כמו כן מצאנו כי המעריך הוא , 6 לו נוסיף 127 ונקבל 133 או בייצוג בינארי . 10000101 2 כיוון שהמספר חיובי , נרשום את סיבית הסימן כ . 0- כעת נוכל לרשום את המספר בייצוג בינארי ובייצוג הקסדצימלי ו 01000010101010111000000000000000 = 42 AB 8000 16 ב . נציג את המספר 10000 בשיטת הנקודה הצפה : נתרגם את המספר 100 לייצוג בינארי 10000 = 1001110001 נציג את המספר בצורה מנורמלת : . 1 . 001110001 x 2 13 אנו יכולים להסתפק בשבר ולרשום את המנטיסה כך : . 01010111 2 כמו כן מצאנו כי המעריך הוא , 13 לו נוסיף 127 ונקבל 140 או בייצוג בינארי . 10001100 2 לסימון שהמספר שלילי נרשום בביט הסימן את הערך . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר