עמוד:64

2 . 3 ייצוג מספרים ממשיים 2 . 3 . 1 ייצוג מספרים ממשיים בשיטה ספירה מיקומית ראינו כי בשיטת ספירה מיקומית משתמשים בנקודה כדי לציין מספר ממשי המכיל חלק שלם ושבר . לדוגמה 1206 . 9023 ' או . 0 . 0617 באופן דומה נרשום מספרים ממשיים בשיטה הבינארית : 100101 . 01101 2 או . 1001 . 1101 כדי להמיר מספר ממשי המיוצג בשיטה הבינארית למספר עשרוני , נשתמש בייצוג של מספר כסכום מכפלת הספרות בערכי המיקום . לדוגמה , נמיר מספר ממשי המיוצג בשיטה הבינארית למספר עשרוני 1 = 32 + 4 + 1 + 0 . 25 + 0 . 125 + 0 . 03125 E 37 . 40625 1 x 25 + 0 x 2 ' » + 0 x 23 + 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 + 0 x 2-1 + 1 x 2-2 + 1 x 2-3 + 0 x 2 ^ + 1 x 2-5 100101 . 01101 = המרת מספר עשרוני למספר בינארי כדי להמיר ממספר עשרוני למספר בינארי נטפל בכל חלק בנפרד י את החלק השלם נמיר בשיטה שתיארנו ( בסעיף ( 2 . 2 על-ידי חלוקה ב2- המבוצעת עד שהמספר מתאפס את השבר נכפיל ב . 2- אם תוצאת הכפל היא שבר י נרשום את החלק השלם כספרה בחלק השבור של המספר הבינארי אותו אנו מחשבים ( החל משמאל לימין ;( נמשיך להכפיל את השבר . - תהליך זה יסתיים כאשר תוצאת הכפל היא מספר שלם ללא שבר . לדוגמה , נמיר את המספר 37 . 40625 למספר בינארי . א . כדי להמיר את הערך השלם , 37 נרשום את ערכי המיקום : ב . כדי להמיר את השבר , 0 . 40625 נכפיל ב12-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר