עמוד:62

שאלה 2 . 10 המירו את המספרים הבינאריים הבאים למספרים בשיטה האוקטלית ובשיטה העשרונית א . 101101101 ב . 10001000110 שאלה 2 . 11 המירו את המספרים האוקטליים הבאים למספרים בשיטה הבינארית ובשיטה העשרונית א . 63028 ב . 14501 » ה . המרה מהשיטה הגינארית לשיטה הקסדצימלית הצגה אוקטלית מקצרת את אורך המספרים הבינאריים פי שלושה בערך . אם נרצה לקצרם עוד יותר , נוכל להשתמש בבסיס הספרה , 16 כאשר כל ארבע ספרות בינאריות תיוצגנה על-ידי ספרה אחת בבסיס . 16 כדי להמיר 4 ספרות בינאריות לספרה הקסדצימלית נשתמש בטבלה . 2 . 6 לדוגמה : המספר הבינארי 0110 , 1010 , 0011 , 1100 , 1000 2 ייוצג בשיטה ההקסדצימלית על-ידי המספר . 6 A 3 C 8 16 והמספר AB 48 יומר למספר הבינארי 1010101101001000 לסיכום , ננסח בצורה נוספת את ייחודם של הבסיסים 8 ו16- ביחס לבסיס הבינארי : תרגום הייצוג האוקטלי וההקסדצימלי לייצוג בינארי , ולהיפך , מצטיין בפשטות ונוחות רבה . התרגום מתבסס על חלוקת מספר בינארי לקבוצות של 3 או 4 ספרות והצבה ישירה של הייצוג האוקטלי או ההקסדצימלי בהתאמה , במקום כל קבוצה של סיביות . שיטות ספירה אחרות , שבסיסן אינו חזקה של 2 ( למשל 9 או ( 13 אינן מצטיינות בתכונה זו , ולכן התרגום לשיטות אלה מסובך יותר . שאלה 2 . 12 א . כתבו את המספר 1985 בשיטה הבינארית , על-ידי הצגתו תחילה בשיטה האוקטלית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר