עמוד:60

[ דוגמה 2 . 1 המרת 2615 למספר אוקטלי בתהליך איטראטיבי נחזור ונחלק את המספר ב8- המספר המתקבל הוא . 5067 דוגמה - 2 . 2 המרת 2615 למספר הקסדצימלי המספר שהתקבל הוא A 37 שימו לב ו לרישום הספרות בשיטה ההקסדצימלית עלינו להשתמש בייצוג A במקום המספר . 10 שאלה 2 . 9 א . המירו את המספרים הבאים למספרים בשיטה העשרונית : 10 AD 16 . 2 105328 . 1 ב . המירו את המספרים 1956 ו431- למספרים בשיטה האוקטלית ובשיטה ההקסדצימלית . ג . המרה מהשיטה הבינארית לשיטה האוקטלית כדי לכתוב מספרים בינאריים בצורה נוחה יותר , ניזכר כיצד מתגברים על קריאת מספרים עשרוניים גדולים , כגון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר