עמוד:59

א . המרה מהשיטה האוקטלית וההקסדצימלית לשיטה העשרונית כמו בכל שיטת ספירה מיקומית , ניתן לרשום מספר בשיטה האוקטלית ובשיטה הקסדצימלית כסכום של מכפלת הספרה בערך המיקום , כאשר ערך המיקום מיוצג כחזקה של הבסיס : 8 ° + ... + a -8 + a , -8 + a י + a _ 2 ? 8 ' 8 " K = a _! ובהתאם , ובשיטה ההקסדצימלית נרשום : 16 ' + a -16 ° + ... + a 2 - 162 + 1 16 + a _ 2 ' 16 K = a _ , נשתמש ברישום זה כדי להמיר למספר עשרוני את המספרים המיוצגים בשיטה האוקטלית או בשיטה ההקסדצימלית ו שימו לב , שהחישוב מימין לסימן השיוויון הראשון הוא כולו בשיטה העשרונית . להלן כמה דוגמאות : 3 . 1 AF = lxl 6 + Axl 6 ' + Fxl 6 = 1 x 256 + 10 x 16 + 15 x 1 + 7 x 1 = 43 1 8 2 . 5 O 67 = 5 x 8 + Ox 8 + 6 x 8 ' + 7 x 8 ° = 5 x 512 + 0 + 6 x 8 + 7 x 1 = 2615 8 1 . 137 = 1 x 82 + 3 x 8 ' + 7 x 8 » = 1 x 64 + 3 x 8 + 7 x 1 = 95 16 16 4 . A 6 B 2 = 10 xl 6 + 6 xl 6 + 1 Ixl 6 + 2 xl 6 ° = 10 x 4096 + 6 x 256 + + 11 x 16 + 2 x 1 = 42673 שימו לב , בהמרה מהשיטה ההקסדצימלית , אנו משתמשים בערך העשרוני של הספרה לביצוע סכום החזקות . כך לדוגמה , במספר 1 AF השתמשנו ב10- במקום הספרה Dipnn 15-11 A הספרה . F ב . המרה מהשיטה העשרונית לשיטה האוקטלית ולשיטה ההקסדצימלית המרת מספר עשרוני למספר בשיטה ההקסדצימלית או למספר בשיטה האוקטלית מתבצעת בתהליך איטראטיבי , הדומה לתהליך ההמרה של מספר בינארי למספר עשרוני , שתיארנו בסעיף הקודם ' אנו מחלקים את המספר העשרוני בבסיס של המספר שאנו רוצים להמיר , ובכל שלב אנו רושמים את השארית כספרה במספר המבוקש ( החל מהספרה הפחות משמעותית ;( המנה המתקבלת היא הבסיס לחלוקה החוזרת באיטרציה הבאה . התהליך מסתיים כאשר המנה היא . 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר