עמוד:55

ב . המרה של מספר המיוצג בשיטה העשרונית למספר בשיטה הבינארית נתאר שתי שיטות להמרה של מספר עשרוני למספר בייצוג בינארי . . 1 שיטה ראשונה בשיטה זו תהליך ההמרה מתחיל במציאת הספרה המשמעותית ביותר במספר המתורגם . לשם כך נשתמש בטבלה 2 . 4 שהובאה לעיל . לפני שנציג אלגוריתם לביצוע ההמרה נביא תחילה דוגמה לאופן החישוב . כדוגמה , נמיר את המספר 82 למספר בייצוג בינארי . א . תחילה נחפש את החזקה הגבוהה ביותר של 2 שבה ערך המיקום עדיין קטן מ . 82- לשם כך ניעזר בטבלה 2 . 4 ובה נמצא כי חזקה זו היא 2 = 64 והיא קובעת את ערך המיקום של הספרה המשמעותית ביותר במספר שהוא י 1 x 2 = 1000000 2 נחסיר את ערך המיקום שמצאנו מהמספר , 82 - 64 = 18 והתוצאה המתקבלת היא מספר עשרוני 18 שיש להמירו למספר בינארי . ב . נחזור על הפעולה הקודמת ונחפש את החזקה הגבוהה של 2 שבה ערך המיקום עדיין קטן מ ; 8- מעריך חזקה זו הוא , 4 לכן ערך המיקום של ספרה זו יהיה 2 = 16 2 1 x 2 = 10000 כעת הערך שנותר להציג הוא . 18-16 = 2 ג . נחזור על התהליך : נחפש את החזקה הגבוהה של 2 שבה ערך המיקום קטן מ . 2- מעריך חזקה זו הוא , 1 לכן ערך המיקום של הספרה הוא . ? 2 I x 2 ' = 102 הערך שנותר להציג הוא , 2-2 = 0 לכן תהליך החישוב הסתיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר