עמוד:52

שאלה 2 . 2 א . ציינו את הערך המיקומי של הספרות המודגשות , י 1011011 , 11010110 , ב . רשמו את הספרה המשמעותית ביותר ואת הספרה הפחות משמעותית בכל מספר . עד כה הראינו כיצד מייצגים מספר בינארי שלם . כאשר רוצים לרשום מספר לא שלם או מספר עם סימן , בשיטת ייצוג מיקומית , צריכים להוסיף נקודה עשרונית או את הסימנים ' + ' או . ' - ' אולם , כפי שכבר ציינו , המחשב משתמש רק בשני סימנים , 0 ו , 1- כדי לייצג מספר בינארי , והוא לא כולל נקודה עשרונית ולא סימן ' - ' או . ' + ' לייצוג מספרים לא שלמים במחשב משתמשים בשיטת הנקודה הצפה המתוארת בפרק זה בסעיף , 2 . 3 ולייצוג מספרים עם סימן משתמשים בשיטת המשליט לשנייס המתוארת בפרק הבא , בסעיף . 3 . 2 שאלה 2 . 3 כתבו את המספרים הבאים כסכום של חזקות ו א . 1101011 2 ב . 10001001 2 2 . 2 . 3 המרת מספרים שלמים ללא סימן מייצוג עשרוני לייצוג בינארי ולהיפך בחיי היומיום אנו משתמשים בשיטה העשרונית לייצוג מספרים . לכן , כאשר צריך לחשב את ערכו של מספר המיוצג בשיטה אחרת , נוח לנו להמיר אותו למספר בשיטה העשרונית . לעומת זאת , כדי לייצג את המספר במחשב בשפת אסמבלי עלינו , לדעת לייצג אותו כמספר בינארי או בשיטה ההקסדצימלית ( בסיס ( 16 שהיא , כפי שנראה בהמשך , נוחה יותר לשימוש . טבלה 2 . 2 הערכים המיקומים של המספר 100101 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר