עמוד:51

לסיכום : בשיטת ספירה מיקומית הבסיס הוא , 10 ערך המיקום של מספר מבוטא כחזקה של , 10 והמעריך של החזקה נקבע בהתאם למיקומה בספרה . בחלק השלם של המספר המעריך של החזקה 10 הוא חיובי , ובשבר המעריך של החזקה 10 הוא שלילי . במילים אחרות , מספר K בבסיס 10 יירשם בצורה הזו י ) 10 = ת -2 - 2 1 0 -1 -2- -1 ת -1 ו +... + a 10 + a 10 ' + a 10 + ^ 10 (& 1 + a _ 10 + ... + a _ 1 r m n I n 2 2 1 0 = a _ 10 + a _ 10 ' 2 m + a _! 10 a ; מציינת ספרה במספר ( האות i היא אינדקס המציין את מיקום הספרה בתוך המספר . ( בחלק השלם של המספר יש n ספרות ( המסומנות על-ידי האינדקסים 0 עד ( n-1 ובשבר יש m ספרות ( המסומנות על-ידי האינדקסים 1 עד . ( -m כדי לציין מספר עם סימן מוסיפים את הסימן ' + ' או . ' - ' שאלה 2 . 1 מצאו את ערכה המיקומי של הספרה 7 במספרים העשרוניים האלה ו א . 4782 ב . 273589 ג . 408 . 87 ד . 0 . 02357 2 . 2 . 2 ייצוג בינארי של מספרים שלמים ייצוג בינארי במחשב מבוסס על שיטת הספירה המיקומית , שבה בסיס הספירה הוא b = 2 והיא מכילה שתי ספרות : 1- ) 0 בלבד . לדוגמה , המספרים 101 ו- 1011011000 מוצגים 2 2 בשיטה הבינארית . בייצוג בינארי מכנים ספרה בשם סיבית ( קיצור של המילים ספרה בינארית ) ובאנגלית bit ( קיצור של המילים . ( binary digit לדוגמה , במספר 1011 יש 4 סיביות 4 ) ביטים . ( כפי שציינו , כדי לציין שהמספר הוא מספר בינארי נהוג לרשום את הבסיס ( במקרה זה : ( 2 ליד המספר , לדוגמה . 101 במספר בינארי , הערכים המיקומים של הספרות במספר הם חזקות של הבסיס . b = 2 לדוגמה טבלה 2 . 2 מציגה את ערך המיקום של כל ספרה במספר . 100101

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר