עמוד:50

הספרה האחרונה היא 15 ערך המיקום שלה הוא 1000 ולכן היא מציינת אלפים . מקובל להגדיר את הספרה בעלת ערך המיקום הגבוה ביותר כספרה המשמעותית ביותר במספר , ואת הספרה בעלת ערך המיקום הקטן ביותר כספיה הפחות משמעותית . לדוגמה במספר , 5287 הספרה המשמעותית ביותר היא 5 ( ערך המיקום שלה הוא ( 1000 והספרה הפחות משמעותית במספר היא 7 ( ערך המיקום שלה . ( 1 נהוג למספר את מיקום הספרות במספר החל מ0- ( הספרה הפחות משמעותית . ( שיטה זו מאפשרת לרשום בצורה נוחה את ערך המיקום של ספרה כחזקה של : 10 3 2 5827 = 5 x 10 + 8 x 10 + 2 x 10 ' + 7 x 10 ° 10 שימו לב , שהמספר 10 הכתוב בכתב קטן מימין למספר , 5827 מציין שמדובר במספר בבסיס . 10 באופן כללי , ברישום מספרים בשיטת ייצוג עשרונית משמיטים את רישום הבסיס , ולכן במקום לרשום 5827 רושמים . 5827 בכל שיטת ספירה אחרת מקובל 10 לרשום את הבסיס ליד המספר , וכך נוכל להבחין בין מספר בשיטת ספירה עשרונית למספר בשיטת ספירה אחרת . שיטת הספירה המיקומית מאפשרת להציג בדרך דומה גס מספרים לא שלמים , לדוגמה 0 . 001 או . 293 . 46 כדי להבדיל בין החלק השלם והשבר במספר אנו מוסיפים את הנקודה העשרונית . כמו כן ניתן לרשום מספרים עם סימן על-ידי הוספת הסימן ' + ' לציין מספר חיובי והסימן ' - ' לציין מספר שלילי . מספרים עם סימן מכונים "מספרים מכוונים" ( מלשון " כיוון . ( " חשבו ; כיצד נקבע ערך המיקום של הספרות בשבר ? כדי לענות על השאלה נרשום את המספר כסכום של מכפלת כל ספרה בערך המיקום שלה , לדוגמה ! 0 . 461 = 4 x 0 . 1 + 6 x 0 . 01 + 1 x 0 . 001 מדוגמה זו ניתן ללמוד כי ערך המיקום של ספרה בשבר היא חזקה שלילית של , 10 ובהתאם ? ערך המיקום של הספרה 4 הוא = 0 . 1 ' , 10 ערך המיקום של הספרה 6 הוא 3 2 = 0 . 01 , 10 וערך המיקום של הספרה 1 הוא = 000 1 . 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר