עמוד:36

תיאור תהליך ביצוע התכנית במקרה A * B-u 3 11 nn . 1 nN הראשונה 03 01 98 וההוראה השנ"ה 03 02 99 ביצוע שתי ההוראות הראשונות דומה למחזור הבאה-ביצוע של ההוראה הראשונה בדוגמה הקודמת . לאחר ביצוע הוראות אלה מצב האתרים והזיכרון הוא ו . 2 ההוראה השלישית 09 01 02 לאחר שלב ההבאה של ההוראה השלישית , המעבד משווה את תוכן אוגרי הנתונים . כיוון שתוכנם שונה , הוא מציב באוגר הדגלים את הערך . 0 לאחר ביצוע הוראה זו מצב האוגרים והזיכרון הוא . איור 1 . 14 סיום מחזור ההבאה-ביצוע של שתי ההוראות הראשונות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר