עמוד:25

שימו לב , הערך של מונה התכנית - האוגר - IP הוא , 0 כי הוא אמור להצביע על כתובת ההוראה הראשונה לביצוע . ההוראה האחרונה בתכנית מאוחסנת בתא שכתובתו , 6 ואילו התאים שכתובתם 98 ו , 99- המייצגים את המשתנים , B ^ A מכילים ערך לא ידוע . מעקב אחר ביצוע התכנית כעת נעקוב אחר ביצוע התכנית , תוך תיאור מצב הזיכרון ומצב האוגרים בשלבי ההבאה והביצוע של כל הוראה . . 1 ההוראה הראשונה 04 98 23 - א . השלב הראשון בביצוע ההוראה הוא שלב ההבאה והוא כולל את הפעולות האלה ! המעבד קורא מהתא בזיכרון , שכתובתו 0 ( עליו IP מצביע ) את ההוראה הראשונה ומאחסן אותה באוגר ההוראות . IR המעבד מקדם את אוגר , 1-a IP כך שהוא יצביע על ההוראה הבאה ( השנייה בתכנית . ( המעבד מפענח את ההוראה כדי לדעת מה עליו לבצע . מצב האוגרים והזיכרון בסיום שלב ההבאה של ההוראה הראשונה מוצג באיור 1 . 7 א . איור 1 . 7 א סיום שלב ההבאה של ההוראה ; 04 98 23 ב . השלב השני - ביצוע ההוראה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר