עמוד:17

תפקידה של יחידת הביצוע הוא לבצע את השלב השני בתהליך ביצוע ההוראה ; היא מכילה בין השאר כמה רכיבים : . 1 היחידה האריתמטית-לוגית Arithmetic Logic Unit ) ובקיצור , ( ALU שתפקידה לבצע את הפעולות המוגדרות בהוראות התכנית , כגון : העתקת נתונים ממקום למקום , פעולות אריתמטיות ופעולות לוגיות . . 2 שני אוגרים אותם נכנה . BX- ) AX באוגרים אלה מאוחסנים הנתונים בהם משתמשת היחידה האריתמטית-לוגית לביצוע הפעולות השונות . . 3 אוגר נוסף הנקרא "אוגר דגלים" Flag register ) ובקיצור ( FR שבו נשמר מידע על תוצאת ההשוואה . אוגר זה משמש לטיפול בפעולות לוגיות הקשורות להשוואה של מספרים , כמו : האם ? X = Y במעקב אחר מחזור ההבאה-והביצוע נתייחס למצב האתרים והזיכרון שבהם נשמרים ההוראות והנתונים כמתואר באיור . 1 . 5 מובן שהמחשב צריך להכיל רכיבים רבים נוספים כדי לפעול , אבל אנו מעוניינים להציג מודל של מחשב פשוט ולכן נתעלם משאר הרכיבים . איור 1 . 5 תיאור הזיכרון והאוגרים במחשב הפשוט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר