עמוד:154

כאשר המערכת נעולה על התדר המרכזי , , f והתדר של אות המבוא , , / in גדל במקצת , אזי , נקבל הפרש קטן חיובי A /> 0 במקוס . A / = 0 עקב כך , מתח השגיאה במוצא המסנן יגדל במקצת ולכן גם התדר 1 נ / 01 יגדל ( ראו את אופיין VCO-n באיור . ( 3 . 2 התוצאה היא שהפרש התדרים יחזור ויתאפס . אולם במצב זה , אם הפרש המופעים $ - יישאר ^ בערכו הקודם , U - 0 = 90 ° ) הרי התדר במוצא יקטן בחזרה לתדר המרכזי , וחוזר חלילה . במצב כזה , המערכת לא תהיה יציבה . כדי להיות יציבה , המערכת מתאימה את הפרש המופעים לקבלת אות שגיאה כזה שישאיר אותה יציבה בתדר החדש . תהליך עקיבה דומה מתרחש כאשר תדר אות המבוא , / in קטן במקצת . שאלה נו מה יהיה מתח המוצא של המסנן , כלומר מתח המבוא ל , ¥ 00- כשאין אות במבוא ? PLL-n שאלה נ 2 מהו , לאמתו של דבר , מתח השגיאה במבוא ? VCO-n שאלה נ 3 מדוע , כאשר הפרש המופעים הוא , $ - out = 90 " עלייה בתדר אות המבוא , , / ta ^ תגרום לעלייה בתדר ?/ out , VCO-n לסיכום : תדר PLL-n עוקב אחר שינויי התדר של אות המבוא . כאשר מוזן למבוא / in אות באפנון , FM מתקבל במוצא אות מתח v out שהוא יחסי לשינויים בתדר המבוא . אות מתח זה הוא האות המבוקש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר