עמוד:152

PLL-n מורכב משלושה רכיבים : . 1 גלאי מופע - שהוא למעשה ערבל של שני האותות . הערבל , למעשה , כופל את שני האותות זה בזה . . 2 מסנן מעביר נמוכים , LPF ) שרוחב הפס שלו צר ביותר , ולמעשה הוא מעביר רק את תדר אפס , כלומר - VCO . 3 . ( DC שתואר לעיל . המערכת מחוברת כחוג משוב , כאשר vco-n נמצא בחוג המשוב . לצורך ההסבר , נניח כך : נניח שלאות FM-rr יש תדר קבוע , . / תדר המוצא מן VCO-n הוא / om נניח VCO-rw מייצר אות סינוסואידלי . ללא הוספת אות שמע לרמת מתח ההיסט , התדר במוצא VCO-n יהיה שווה לתדר הגל הנושא , כלומר . / = f c ( כמתואר באיור . ( 3 . 2 נתאר בתחילה את הרקע המתמטי לפעולת . PLL-n נתייחס לתיאור PLL-n winn בחלקו התחתון של איור . 3 . 6 נניח שבמבוא A של גלאי המופע מופיע אות סינוסואידלי , בתדר קבוע , f in ומופע ^ r כלומר , נבטא את האות במבוא A של גלאי המופע באופן הזה ו * in (<) = 4 n c ° s ( 27 l / i n' ^ in ) עתה , עבור מתח מבוא מסוים vco-n , v out מייצר אות חילופין בתדר , / out כלומר במבוא B של גלאי המופע x out ( t ) = A cos ( 27 t / r + « W ) במוצא גלאי המופע מתקבלת המכפלה של שני האותות , כלומר x out ( t ) = A A cos ( 2 rc / in f + m ) cos ( 271 / / + ( 4 > ut ) x in (/) niw נשתמש בזהות טריגונומטרית . cos / 7 = ^ - [ cos ( a - /?) + + /?)] cos ( a cos a נציב a = 2 /* m * + K ( 3 = 271 / ? + ^ out

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר