עמוד:151

נספח א עקרון הפעולה של מעגל PLL באיור א 1 מסורטט שוב מבנה עקרוני ומבנה מפורט יותר של מערכת PLL המשמשת לגילוי אות FM ( נציין כי זה אינו השימוש היחיד של . ( PLL-n נשאלת השאלה : כיצד גורמים ל / 00- י לייצר אות חילופין שתידרו יהיה זהה לזה של אות המבוא < א » ורא 1 מבנה עקרוני , א ומפורט יותר , ב של מערכת PLL המשמשת לגילוי אות FM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר