עמוד:147

. 10 חברו גשש של משקף תנודות למוצא vco-n בנקודת בדיקה . TP 2 מדדו את האות המתקבל והשוו אותו לאות שהתקבל בסעיף . 11 . 10 חברו גשש של משקף תנודות למוצא אות החוזי בנקודת בדיקה . TP 3 סרטטו את האות המתקבל . . 11 חברו את אחד הגששים של משקף התנודות למוצא המשדר , בנקודת בדיקה , TP 2 ואת הגשש האחר למוצא vco-n בנקודת בדיקה . TP 2 השוו בין שתי צורות הגלים . סרטטו את הצורות המתקבלות בדוח הניסוי . הרחבת בדיקות המערכת . 13 הפעלת המערכת ללא סיב והשוואת איכות התמונה המתקבלת במשגוח בפעולתה עם סיב . . 14 הגדלת טווח השידור ובדיקת השפעת הטווח על איכות התמונה במשגוח . . 15 בדיקת ההשפעה שיש לשינוי בהגבר המקלט על איכות התמונה בעת הגדלת הטווח . . 16 שימוש בעדשות מרכזות בשידור ובקליטה , ובדיקת השפעת העדשות על הגדלת הטווח . . 17 השוואה בין איכות התמונה במערכת הפועלת באפנון AM ( פרויקט ( 2 ובין איכות התמונה במערכת הפועלת באפנון FM ( הפרויקט הנוכחי . ( הרחבת הפרויקט אפשר להוסיף אות שמע למערכת החוזי . באיור 3 . 11 מוצג תרשים מלבנים של מערכת המעבירה אות שמע ואות חוזי בסיב אופטי . א » ור 3 . 11 תרשים מלבנים של מערכת משולבת - העברת אות שמע ואות חוזי בסיב אופטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר