עמוד:146

שאלה 3 . 5 אתרו את דפי הנתונים של PLL-n שבמערכת המוצגת באיור . 3 . 10 ענו על השאלות שלהלן על-פי דפי הנתונים שמצאתם א . מהו תדר הפעולה המרבי של הרכיב ? ב . מהם הרכיבים החיצוניים המשמשים לקביעת תדר הפעולה של הרכיב ? לאיזה הדקים מחברים את הרכיבים האלה ? ג . מדוע משתמשים במעגל בקבל בעל מקדם טמפרטורה אפס ? ד . מדוע דרוש מייצב מתח במעגל ? ביצוע הפרויקט . 1 הרכיבו את מעגל המשדר כפי שהוא מסורטט באיור . 2 . 3 . 9 חברו את מוצא המשדר למשקף התנודות וכיילו את המשדר כך שתדר פעולתו יהיה . 3 . 5 MHz חברו אות סינוסי , בתדר של 1 kHz ובמשרעת של 1 vP . P למבוא ; רשמו את התדר המרבי והמזערי של המשדר . . 4 * חשבו את קבוע VCO-n על-פי התוצאות שקיבלתם בסעיף . 3 השוו את התוצאות שקיבלתם כעת לתשובה שקיבלתם בשאלה . 5 . 3 . 3 שנו את התדר של אות המבוא . 15 kHz ^ בדקו את ההשפעה שיש לשינוי התדר על ביצועי . wco-r \ . 6 חברו את מבוא המשדר לאות חוזי של מצלמה ; בדקו את עוצמת הזרם בדפ"א באמצעות המתח בנקודה 1 TP 3 סרטטו את שתי צורות הגלים בדוח הפרויקט . . 7 הרכיבו את מקלט הפרויקט על-פי המעגל המסורטט באיור . 8 . 3 . 10 חברו את נקודת הבדיקה TP 2 למשקף , ללא אות במבוא המקלט , וקבעו , בעזרת הקבל , Cn את התדר המרכזי של המקלט . 9 . 5 MHz ^ חברו את מוצא המשדר למבוא המקלט באמצעות סיב אופטי , וחברו את מוצא המקלט למשגוח . רשות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר