עמוד:144

באופן כזה מתקבל בנקודה v oyA מתח שהוא יחסי לשינויי התדר במבוא , כלומר מתקבל גילוי . FM מתח זה מחובר לקבל צימוד והוא מאפשר לבטל את מתח ההיסט . ( 3 V ) האות המתקבל הוא אות השמע הדרוש , או אות החוזי במקרה של פרויקט זה . בנספח הרשות לפרויקט זה מופיעים הסברים מפורטים יותר לפעולת מעגל . PLL-n מערכת משדר / מקלט לאות חוזי באיור 3 . 8 מוצג תרשים מלבנים עקרוני של משדר / מקלט FM לאות החוזי שבפרויקט . משדר FM באיור 3 . 9 מוצג סרטוט של מעגל המשדר בפרויקט . איור 3 . 9 מעגל של משדר FM לאות חוזי באמצעות גלי אור איור 3 . 8 מבנה עקרוני של מערכת FM לאות חוזי באמצעות גלי אור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר