עמוד:141

דיודה זו , המתוארת באיור , 3 . 3 מחוברת למעגל בחיבור הפוך ; על-ידי שליטה במתח הישר המסופק לה , המתח ההפוך הנוצר על פניה גדל או קטן , ועמו משתנה גודלה של שכבת המחסור בדיודה . שינוי הגודל של שכבת המחסור משנה את קיבול הדיודה ועקב כך תדר התנודות במעגל משתנה . מעגל עקרוני של , VCO המבוסס על מתנד קולפיטץ , מוצג באיור . 3 . 4 במעגל שתבנו בפרויקט תשתמשו במעגל משולב , שמימוש VCO-n בו נעשה באמצעות מקורות זרם מבוקרים ולא על-ידי שימוש בדיודת , VARICAP שאינה שומרת על לינאריות בטווח רחב של מתחי אפנון . אייר VARICAP inin 3 . 3 א > ור 3 . 4 מעגל עקרוני של VCO המבוסס על מתנד קולפיטץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר