עמוד:132

שאלה 2 . 3 אתת ברשת את דפי הנתונים של יחידת הקצה הייעודית ושל המשדר ( דפ"א ) מסוג , IF-E 98 וענו על השאלות האלה = א . מהו אורך הגל שהדפ"א פועלת בו באופן מיטבי ? מהו צבע האור שהיא פולטת באורך גל זה ? ב . מהו קוטר הסיב האופטי שיש לחבר להתקן ? ג . מהו מפל המתח האופייני על הדפ"א בזרם של ? 20 mA ד . מהם זמני העלייה והירידה המרביים של הדפ"א ומהי חשיבותם לפעולת המערכת ? שאלה 2 . 4 העתיקו לדוח הפרויקט ( מתוך דפי הנתונים ) את הסרטוט של חתך ההתקן 1 F-E 98 והסבירו על-פיו את מבנה ההתקן . הערה : במקום להשתמש בהתקני הקצה הייעודים , אפשר להשתמש ברכיבים אחרים , כפי שיוסבר בהמשך . באיור 2 . 4 מתואר אופיין עוצמת אור הנפלטת מדפ"א בתלות בזרם הזורם דרכה , בעבור דפ"א טיפוסית . שימו לב שהגרף מנורמל ^• , 10 mA כלומר עוצמת ההארה של הדיודה נתונה ביחידות יחסיות . איור 2 . 4 אופיין של דפ"א טיפוסית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר