עמוד:128

. 1 שנו את הגבר המגבר שבמקלט ( היעזרו לשם כך בתשובתכס לשאלה . ( 1 . 13 הפעילו את המשדר המשופר ( המופיע באיור ( 1 . 4 ובדקו את השפעת השינוי של הגבר המגבר שבמקלט על ביצועי המערכת ( למשל ההשפעה על מרחק הקליטה המרבי . ( . 2 הוסיפו קבל של lnF במקביל לפוטנציומטר , / שבמקלט . בדקו את ההשפעה של הוספת הקבל על תגובת התדר של המערכת והסבירו מדוע המערכת הגיבה כפי שהגיבה . . 3 שנו את ערכו של נגד הפולט שבאיור , 1 . 4 כך שזרם המנוחה יהיה גדול ב 50 ° 0 / - לפחות מערכו במעגלים הקיימים . בדקו את השפעת השינוי בערכו של נגד הפולט על טווחי השידור של המשדרים השונים . . 4 הוסיפו דפ"א נוספת בטור לדפ"א המותקנת במעגל שבאיור . 1 . 4 בדקו את ההשפעה של הוספת הדפ"א על פעולת המערכת . בדיקות רשות . 5 בניית מערך דפ"א : הרכיבו את מעגל המשדר המסורטט באיור . 1 . 6 היעזרו במעגלים השונים המופיעים בפרויקט לשם מציאת ערכי הרכיבים . בדקו את פעולת המשדר . . 6 החליפו את המתמרים האופטיים במשדר המשופר ובמקלט לרכיבים הפועלים באור בלתי נראה . בדקו את השפעת ההחלפה על ביצועי המערכת . 1 . 6 vw מערך דפ"א במשדר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר