עמוד:127

מציאת ורם אפנון מרבי ללא עיוותים . 12 חברו את המוצא של מחולל הגלים למבוא של המשדר הבסיסי המופיע באיור . 1 . 2 אל תפעילו את מחולל הגלים בשלב זה . . 13 חברו נגד דגימה של 1 £ 2 בטור לקטודה של הדפ"א ומדדו , באמצעות משקף התנודות , את מפל המתח על הנגד . . 14 הפעילו את מחולל הגלים . כוונו את התדר של המחולל 1 kHz-b ואת המתח שלו . 15 . 50 mVp . - > > הגדילו בהדרגה את עוצמת האות במחולל הגלים עד קבלת אות זרם מעוות בדיודה . רשמו את המתח המרבי האפשרי במחולל הגלים . כבו את המערכת . . 16 חברו למבוא המשדר המשופר ( איור ( 1 . 3 את המוצא של מחולל הגלים . אל תפעילו את מחולל הגלים ואת המשדר בשלב זה . . 17 חברו את המבוא של משקף התנודות לפולט הטרנזיסטור שבמשדר . . 18 הפעילו את מחולל הגלים ואת המשדר . כוונו את התדר של מחולל הגלים ל 1 * $ \ 1- ואת המתח שלו ל- . 19 . 1 \^ שנו בהדרגה את מתח המחולל עד קבלת אות מעוות . רשמו את המתח המרבי שהתקבל במחולל הגלים ללא עיוותים . חשבו את עוצמת הזרם המרבית בדיודה . השוו בין עוצמת הזרם המרבית המותרת בשני המשדרים . כבו את המערכת . מדידת תגובת התדר של המערבת . 20 חברו את המוצא של מחולל הגלים למבוא של המשדר המשופר המופיע באיור . 1 . 3 אל תפעילו את מחולל הגלים בשלב זה . . 21 חברו את המוצא של המקלט למבוא של משקף התנודות . . 22 הציבו את המקלט ואת המשדר במרחק של מטר אחד זה מזה . . 23 כוונו את התדר של מחולל הגלים ל 11 < 112- ואת המתח שלו ל-ק-ק ¥ . 24 . 2 צרו טבלה ורשמו בה את תגובת התדר ( משרעת ) של המערכת . . 25 שנו את התדר של מחולל הגלים בתחום נרחב - בין . 26 . 100 kHz-b 100 Hz סרטטו את עקום ההיענות של המערכת . הפסיקו את פעולת המערכת . בדיקות נוספות במערכת בחלק זה של הפרויקט תתבקשו לבצע שינויים במערכת ולבדוק את השפעתם על ביצועי המערכת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר