עמוד:120

מעגל המשדר עוצמת ההארה של דפ"א היא יחסית ( לינארית ) לזרם הזורם דרכה . לכן , מעגל הדוחף ( שמתווך בין המיקרופון לדפ"א ) אמור לתרגם את אות המתח שהמיקרופון מייצר , לאות זרם . במילים אחרות , מעגל הדוחף צריך להיות מגבר זרם בעל ליניאריות גבוהה . נבנה את מעגל הדוחף בשלושה שלבים : . 1 נבנה מגבר מתח פשוט - שיאפשר לנו למדוד את תגובת התדר ואת הלינאריות של המשדר . 2 . נבנה מגבר זרם פשוט - באמצעות הכנסת כמה שינויים במעגל הקודם . . 3 נבנה מגבר זרם משופר . באיור 1 . 2 מסורטט מעגל משדר בסיסי , אשר מבוסס על שימוש במגבר שרת כמגבר מתח ( לא מהפך , ובעל הגבר יחידה . ( המגבר מאפשר למדוד את תגובת התדר של המערכת ולבדוק את עוצמת האות המרבית האפשרית . שאלה 1 . 1 חשבו את זרם המנוחה של הדפ"א במעגל שבאיור . 1 . 2 איור 1 . 2 מעגל משדר בסיסי , המבוסס על הגברת מתח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר