עמוד:119

פרויקט 1 מערכת שידור וקליטה של אות שמע באמצעות אור מבוא בפרויקט זה תבנו , תפעילו ותבדקו מערכת לשידור ולקליטה של אות שמע באמצעות אור . אות שמע יכול להיות קול אנושי , צליל הנוצר במחולל אותות או אות מוזיקלי . בפרויקט שנבנה , בתחילה נחבר למבוא המערכת מחולל אותות לאות סינוסי בתדר שמע , ויהיה אפשר לשנות את תדר האות המופק ואת עוצמתו . בהמשך נחליף את המחולל במיקרופון קיבולי . האות החשמלי שייווצר במחולל , ובמילים אחרות - האות החשמלי שייווצר במוצא המיקרופון , יומרו לאות אור באמצעות דפ"א . אות האור ישודר למקלט דרך האוויר . אות האור שיגיע למקלט יומר לאות חשמלי באמצעות פוטו-טרנזיסטור . האות החשמלי שייווצר בפוטו-טרנזיסטור יוגבר ויוזן למבוא הרמקול . במהלך ביצוע הפרויקט תבדקו את ההשפעה של הגדלת טווח השידור על עוצמת האות הנקלט ועל איכותו . בהמשך הפרויקט תשנו את מעגלי המשדר והמקלט כדי לשפר את ביצועי המערכת . רקע עיוני באיור 1 . 1 מתואר מבנה עקרוני של מערכת השידור והקליטה שבפרויקט . איור 1 . 1 מבנה עקרוני של מערכת שידור וקליטה של אות שמע באמצעות אור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר