עמוד:105

ניסוי 8 פוטו- דיודה מסוג PIN מבוא בניסוי הקודם הכרנו את הדפ"א המשמשת בתקשורת אלקטראופטית כמשדר של אותות אור מאופננים . בניסוי זה נעסוק בפוטו-דיודה מסוג nwnwnn PIN כמקלט אופטי הקולט את אותות האור המאופנניס וממיר אותם לאותות זרם . דיודה זו מתאפיינת במהירות התגובה שלה ביחס למקלטים אלקטרואופטיים אחרים . מטרות הניסוי הכרת המבנה , עקרון הפעולה והמאפיינים של פוטו-דיודה מסוג . PIN בדיקת התלות בין הזרם בפוטו-דיודה להספק של האור הנופל עליה ( על-ידי המתח הנופל על נגד טורי המחובר לפוטו-דיודה . ( בדיקת ההשפעה של השינוי בערכו של נגד העומס על מהירות התגובה של הדיודה . מדידת זמני המיתוג של הפוטו-דיודה . מדידת זרם החושך של הפוטו-דיודה . רקע עיוני גלאים אופטיים הגלאי הופך את האות אופטי המתקבל במוצא הסיב לאות חשמלי . הגלאי השכיח ביותר הוא הפוטו-דיודה המפיקה זרם בתגובה לאור שנופל עליה . קיימות פוטו-דיודות משלושה סוגים עיקריים ; א . דיודת PN ב . דיודת PIN ג . דיודת מפולת ( Avalanche Photodiode , APD )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר