עמוד:103

. 7 כבו את ספק הכוח והחליפו את נגד R 5 בנגד שערכו מצוין בשורה הבאה בטבלה . . 8 חזרו על ביצוע המדידות ורשמו את תוצאות המדידה ואת תוצאות החישוב בטבלה . . 9 חזרו על ביצוע הסעיפים 7 ו8- לגבי כל ערכי הנגדים שבטבלה . 10 . 7 . 1 סרטטו , על-פי הטבלה , את אופיין זרם-מתח של דיודת הלייזר . סרטוט אופיין זרם-הספק . 1 סרטטו את הטבלה שלהלן בדוח הניסוי . . 2 חברו למעגל הניסוי את הנגד R 5 בערך הופיע בשורה הראשונה בטבלה . 3 . 7 . 2 הפעילו את ספק הכוח . הציבו את מד האור ואת דיודת הלייזר זה מול זה כך שתתקבל קריאה מרבית במד האור . הקפידו לא לשנות את מיקומם עד תום הניסוי . . 4 מדדו את ההספק האורי הנפלט מהדיודה ואת הזרם בדיודה ורשמו בשורה המתאימה בטבלה 7 . 2 את תוצאות המדידות . . 5 כבו את ספק הכוח והחליפו את הנגד בנגד שערכו מצוין בשורה הבאה בטבלה . . 6 חזרו על ביצוע המדידות ורשמו אותן בטבלה . . 7 חזרו על ביצוע הסעיפים 5 ו6- לגבי כל ערכי הנגדים שבטבלה . 8 . 7 . 2 סרטטו , על-פי טבלה , 7 . 2 את אופיין זרם-הספק אורי של דיודת הלייזר . טבלה 7 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר